Körkort Trafiktest
Välkommen Vägmärke-frågor Vägmärken
Väjningsplikt Varning Förbud Påbud Anvisning Lokalisering

 

 

 

 

 

Anvisningsmärken

Informationen nedan är hämtad från Vägverkets hemsida

Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa. Anvisningen gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.


 

E1 Motorväg 
E1 Motorväg
E2 Motorväg upphör 
E2 Motorväg upphör
E3 Motortrafikled 
E3 Motortrafikled
E4 Motortrafikled upphör 
E4 Motortrafikled upphör
E5 Tättbebyggt område 
E5 Tättbebyggt område
E6 Tättbebyggt område upphör 
E6 Tättbebyggt område upphör
E7 Gågata 
E7 Gågata
E8 Gågata upphör 
E8 Gågata upphör
E9 Gångfartsområde 
E9 Gångfartsområde
E10 Gångfartsområde upphör 
E10 Gångfartsområde upphör
E11 Rekommenderad lägre hastighet 
E11 Rekommenderad lägre hastighet
E12 Rekommenderad lägre hastighet upphör 
E12 Rekommenderad lägre hastighet upphör
E13 Rekommenderad högsta hastighet 
E13 Rekommenderad högsta hastighet
E14 Rekommenderad högsta hastighet upphör 
E14 Rekommenderad högsta hastighet upphör
E15 Sammanvävning 
E15 Sammanvävning
E16 Enkelriktad trafik 
E16 Enkelriktad trafik
E17 Återvändsväg 
E17 Återvändsväg
E18 Mötesplats 
E18 Mötesplats
E19 Parkering 
E19 Parkering
E20 Områdesmärke 
E20 Områdesmärke
E21 Slut på område 
E21 Slut på område
E22 Busshållplats 
E22 Busshållplats
E23 Taxi 
E23 Taxi
E24 Automatisk trafikövervakning 
E24 Automatisk trafikövervakning
E25 Betalväg 
E25 Betalväg
E26 Tunnel 
E26 Tunnel
E27 Nöduppställningsplats 
E27 Nöduppställningsplats
E28 Nödutgång 
E28 Nödutgång
E29 Utrymningsväg 
E29 Utrymningsväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenfilter