Körkort Trafiktest
Välkommen Vägmärke-frågor Vägmärken
Väjningsplikt Varning Förbud Påbud Anvisning Lokalisering

 

 

 

 

 

Förbudsmärken

Informationen nedan är hämtad från Vägverkets hemsida

Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet, t.ex. förbud mot att parkera fordon. Förbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges. Om ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller förbudet inom hela området om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka.


 

C1 Förbud mot infart med fordon 
C1 Förbud mot infart med fordon
C2 Förbud mot trafik med fordon 
C2 Förbud mot trafik med fordon
C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II 
C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II
C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul 
C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul
C5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I 
C5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I
C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn 
C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn
C7 Förbud mot trafik med tung lastbil 
C7 Förbud mot trafik med tung lastbil
C8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II 
C8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II
C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods 
C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods
C10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II 
C10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II
C11 Förbud mot trafik med moped klass II 
C11 Förbud mot trafik med moped klass II
C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur 
C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur
C13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp 
C13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp
C14 Förbud mot ridning 
C14 Förbud mot ridning
C15 Förbud mot gångtrafik 
C15 Förbud mot gångtrafik
C16 Begränsad fordonsbredd 
C16 Begränsad fordonsbredd
C17 Begränsad fordonshöjd 
C17 Begränsad fordonshöjd
C18 Begränsad fordonslängd 
C18 Begränsad fordonslängd
C19 Minsta avstånd 
C19 Minsta avstånd
C20 Begränsad bruttovikt på fordon 
C20 Begränsad bruttovikt på fordon
C21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg 
C21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg
C22 Bärighetsklass 
C22 Bärighetsklass
C23 Begränsat axeltryck 
C23 Begränsat axeltryck
C24 Begränsat boggitryck 
C24 Begränsat boggitryck
C25 Förbud mot sväng i korsning 
C25 Förbud mot sväng i korsning
C26 Förbud mot U-sväng 
C26 Förbud mot U-sväng
C27 Omkörning förbjuden 
C27 Omkörning förbjuden
C28 Slut på förbud mot omkörning 
C28 Slut på förbud mot omkörning
C29 Förbud mot omkörning med tung lastbil 
C29 Förbud mot omkörning med tung lastbil
C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil 
C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil
C31 Hastighetsbegränsning 
C31 Hastighetsbegränsning
C32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör 
C32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör
C33 Stopp vid tull 
C33 Stopp vid tull
C34 Stopp för angivet ändamål 
C34 Stopp för angivet ändamål
C35 Förbud mot att parkera fordon 
C35 Förbud mot att parkera fordon
C36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum 
C36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum
C37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum 
C37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum
C38 Datumparkering 
C38 Datumparkering
C39 Förbud mot att stanna och parkera fordon 
C39 Förbud mot att stanna och parkera fordon
C40 Ändamålsplats 
C40 Ändamålsplats
C41 Slut på ändamålsplats 
C41 Slut på ändamålsplats
C42 Vändplats 
C42 Vändplats
C43 Slut på vändplats 
C43 Slut på vändplats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenfilter