Körkort Trafiktest
Välkommen Vägmärke-frågor Vägmärken
Väjningsplikt Varning Förbud Påbud Anvisning Lokalisering

 

 

 

 

 

Lokaliseringsmärken

Informationen nedan är hämtad från Vägverkets hemsida

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande. Ett lokaliseringsmärke visar t.ex. vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.


 

F1 Orienteringstavla 
F1 Orienteringstavla
F2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning 
F2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning
F3 Tabellorienteringstavla 
F3 Tabellorienteringstavla
F4 Avfartsorienteringstavla 
F4 Avfartsorienteringstavla
F5 Vägvisare 
F5 Vägvisare
F6 Tabellvägvisare 
F6 Tabellvägvisare
F7 Avfartsvisare 
F7 Avfartsvisare
F8 Körfältsvägvisare 
F8 Körfältsvägvisare
F9 Samlingsmärke för vägvisning 
F9 Samlingsmärke för vägvisning
F10 Platsmärke 
F10 Platsmärke
F11 Vägnamn 
F11 Vägnamn
F12 Vattendrag 
F12 Vattendrag
F13 Avståndstavla 
F13 Avståndstavla
F14 Vägnummer 
F14 Vägnummer
F15 Omledning 
F15 Omledning
F16 Ökning av antal körfält 
F16 Ökning av antal körfält
F17 Minskning av antal körfält 
F17 Minskning av antal körfält
F18 Körfältsindelning på sträcka 
F18 Körfältsindelning på sträcka
F19 Väganslutning med accelerationsfält 
F19 Väganslutning med accelerationsfält
F20 Väganslutning med separat körfält 
F20 Väganslutning med separat körfält
F21 Körfältsindelning före korsning 
F21 Körfältsindelning före korsning
F22 Riksmärke 
F22 Riksmärke
F23 Orienteringstavla för omledningsväg 
F23 Orienteringstavla för omledningsväg
F24 Färdriktning vid omledning 
F24 Färdriktning vid omledning
F25 Körfält upphör 
F25 Körfält upphör
F26 Körfält avstängt 
F26 Körfält avstängt
F27 Trafikplatsnummer 
F27 Trafikplatsnummer
F28 Parkeringshus 
F28 Parkeringshus
F29 Infartsparkering 
F29 Infartsparkering
F30 Lokal slinga 
F30 Lokal slinga
F31 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp 
F31 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
F32 Farligt gods 
F32 Farligt gods
F33 Räddningsplats 
F33 Räddningsplats
F34 Vägvisare 
F34 Vägvisare
F35 Tabellvägvisare 
F35 Tabellvägvisare
F36 Platsmärke 
F36 Platsmärke
F37 Avståndstavla 
F37 Avståndstavla
F38 Cykelled 
F38 Cykelled
 
G1 Post 
G1 Post
G2 Hjälptelefon 
G2 Hjälptelefon
G3 Radiostation för vägtrafikinformation 
G3 Radiostation för vägtrafikinformation
G4 Akutsjukhus 
G4 Akutsjukhus
G5 Industriområde 
G5 Industriområde
G6 Järnvägsstation 
G6 Järnvägsstation
G7 Busstation 
G7 Busstation
G8 Flygplats 
G8 Flygplats
G9 Brandsläckare 
G9 Brandsläckare
H1 Informationsplats 
H1 Informationsplats
H2 Fordonsverkstad 
H2 Fordonsverkstad
H3 Drivmedel 
H3 Drivmedel
H4 Gas för fordonsdrift 
H4 Gas för fordonsdrift
H5 Servering 
H5 Servering
H6 Restaurang 
H6 Restaurang
H7 Hotell 
H7 Hotell
H8 Vandrarhem 
H8 Vandrarhem
H9 Stugby 
H9 Stugby
H10 Stuga 
H10 Stuga
H11 Campingplats 
H11 Campingplats
H12 Husvagnsplats 
H12 Husvagnsplats
H13 Rastplats 
H13 Rastplats
H14 Toalett 
H14 Toalett
H15 Badplats 
H15 Badplats
H16 Friluftsområde 
H16 Friluftsområde
H17 Vandringsled 
H17 Vandringsled
H18 Stollift 
H18 Stollift
H19 Släplift 
H19 Släplift
H20 Golfbana 
H20 Golfbana
H21 Försäljningsställe för fiskekort 
H21 Försäljningsställe för fiskekort
H22 Sevärdhet 
H22 Sevärdhet
H23 Förberedande upplysning om vägnära service 
H23 Förberedande upplysning om vägnära service
 
I1 Turistväg 
I1 Turistväg
I2 Turistområde 
I2 Turistområde
I3 Landmärke 
I3 Landmärke
I4 Världsarv 
I4 Världsarv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenfilter