Körkort Trafiktest
Välkommen Vägmärke-frågor Vägmärken
Väjningsplikt Varning Förbud Påbud Anvisning Lokalisering

 

 

 

 

 

Påbudsmärken

Informationen nedan är hämtad från Vägverkets hemsida

Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, t.ex. att du endast får köra i en viss riktning. Påbudsmärken som betyder att en viss typ av trafik är tillåten betyder samtidigt att all annan trafik är förbjuden om inte annat anges på en tilläggstavla. Påbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges.


 

D1 Påbjuden körriktning 
D1 Påbjuden körriktning
D2 Påbjuden körbana 
D2 Påbjuden körbana
D3 Cirkulationsplats 
D3 Cirkulationsplats
D4 Påbjuden cykelbana 
D4 Påbjuden cykelbana
D5 Påbjuden gångbana 
D5 Påbjuden gångbana
D6 Påbjuden gång- och cykelbana 
D6 Påbjuden gång- och cykelbana
D7 Påbjudna gång- och cykelbanor 
D7 Påbjudna gång- och cykelbanor
D8 Påbjuden ridväg 
D8 Påbjuden ridväg
D9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp 
D9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp
D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. 
D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
D11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led 
D11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenfilter