Körkort Trafiktest
Välkommen Vägmärke-frågor Vägmärken
Väjningsplikt Varning Förbud Påbud Anvisning Lokalisering

 

 

 

 

 

Väjningspliktsmärken

Informationen nedan är hämtad från Vägverkets hemsida

Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om att någon part ska iaktta stopp- eller väjningsplikt.


 

B1 Väjningsplikt 
B1 Väjningsplikt
B2 Stopplikt 
B2 Stopplikt
B3 Övergångsställe 
B3 Övergångsställe
B4 Huvudled 
B4 Huvudled
B5 Huvudled upphör 
B5 Huvudled upphör
B6 Väjningsplikt mot mötande trafik 
B6 Väjningsplikt mot mötande trafik
B7 Mötande trafik har väjningsplikt 
B7 Mötande trafik har väjningsplikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenfilter