Körkort Trafiktest
Välkommen Vägmärke-frågor Vägmärken
Väjningsplikt Varning Förbud Påbud Anvisning Lokalisering

 

 

 

 

 

Varningsmärken

Informationen nedan är hämtad från Vägverkets hemsida

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig. Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, t.ex. varning för djur, barn eller kö. Om faran gäller under en längre sträcka anges det på en tilläggstavla.


 

A1 Varning för farlig kurva 
A1 Varning för farlig kurva
A2 Varning för flera farliga kurvor 
A2 Varning för flera farliga kurvor
A3 Varning för nedförslutning 
A3 Varning för nedförslutning
A4 Varning för stigning 
A4 Varning för stigning
A5 Varning för avsmalnande väg 
A5 Varning för avsmalnande väg
A6 Varning för bro 
A6 Varning för bro
A7 Varning för kaj 
A7 Varning för kaj
A8 Varning för ojämn väg 
A8 Varning för ojämn väg
A9 Varning för farthinder 
A9 Varning för farthinder
A10 Varning för slirig väg 
A10 Varning för slirig väg
A11 Varning för stenskott 
A11 Varning för stenskott
A12 Varning för stenras 
A12 Varning för stenras
A13 Varning för övergångsställe 
A13 Varning för övergångsställe
A14 Varning för gående 
A14 Varning för gående
A15 Varning för barn 
A15 Varning för barn
A16 Varning för cyklande och mopedförare 
A16 Varning för cyklande och mopedförare
A17 Varning för skidåkare 
A17 Varning för skidåkare
A18 Varning för ridande 
A18 Varning för ridande
A19 Varning för djur 
A19 Varning för djur
A20 Varning för vägarbete 
A20 Varning för vägarbete
A21 Slut på sträcka med vägarbete 
A21 Slut på sträcka med vägarbete
A22 Varning för flerfärgssignal 
A22 Varning för flerfärgssignal
A23 Varning för lågt flygande flygplan 
A23 Varning för lågt flygande flygplan
A24 Varning för sidvind 
A24 Varning för sidvind
A25 Varning för mötande trafik 
A25 Varning för mötande trafik
A26 Varning för tunnel 
A26 Varning för tunnel
A27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant 
A27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant
A28 Varning för vägkorsning 
A28 Varning för vägkorsning
A29 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings- eller stopplikt 
A29 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings- eller stopplikt
A30 Varning för cirkulationsplats 
A30 Varning för cirkulationsplats
A31 Varning för långsamtgående fordon 
A31 Varning för långsamtgående fordon
A32 Varning för fordon med förspänt dragdjur 
A32 Varning för fordon med förspänt dragdjur
A33 Varning för terrängskotertrafik 
A33 Varning för terrängskotertrafik
A34 Varning för kö 
A34 Varning för kö
A35 Varning för järnvägskorsning med bommar 
A35 Varning för järnvägskorsning med bommar
A36 Varning för järnvägskorsning utan bommar 
A36 Varning för järnvägskorsning utan bommar
A37 Varning för korsning med spårväg 
A37 Varning för korsning med spårväg
A38 Avstånd till plankorsning 
A38 Avstånd till plankorsning
A39 Kryssmärke 
A39 Kryssmärke
A40 Varning för annan fara 
A40 Varning för annan fara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenfilter